- en aktør for vekst og utvikling

Utvikling av nye Midsund sentrum - Skjer det noe denne gangen?

Det er mange som har gått rundt frustrerte fordi vi ikke kommer i gang med noe sentrumsutvikling i Midsund. Som kjent ble det for noen år siden tatt et initiativ om utbygging og der det kom så langt at kommune og selskaper i Midsund planla en utbygging av et kontorbygg. Dessverre falt disse planene fra hverandre i forbindelse med at Riksantikvaren gikk inn og "fredet" Antonbua.

 

Senere er det også gjennomført et sentrumsprosjekt, er flere arkitektkontorer konkurrerte i utviklingen av planer for et nytt sentrum.

 

Kommunen har det siste halvåret planlagt en flytting av administrasjonen til en "brakkerigg" på Bøen. I siste kommunestyremøte der denne saken kom opp til godkjenning, ble det fremmet og gitt tilslutning til et vedtak som gikk på at en skulle undersøke med næringslivet i Midsund om der var interesse for et samarbeid om utvikling og utbygging av et forretningsbygg, som også kunne inneholde administrasjonen til kommunen. Ordfører og daglig leder i Midsund Næringsforum fikk i oppgave å undersøke dette.

 

Vi har nå gått ut til næringslivet i Midsund og forespurt. Og der er interesse. Vi har fått flere tilbakemeldinger, både fra de som ønsker å leie areal og være med å investere og også de som nå utreder dette. Det blir spennende om det kan vise seg at interessen er så stor at dette kan grunnlag for den første utbygging av nye Midsund sentrum.

 

Så hvis det er noen som nå leser dette og har interesse for å være med som leietaker i en slags "næringshage" i Midsund, der en samler administrasjoner fra flere selskap, samt kommune, og har felles kantine, møterom, sekretariat, m.v. - så ta kontakt med ordfører eller Midsund Næringsforum tlf 92035608.

 

Vi har også fått spørsmål om det kan være en åpning for bedrifter som også har en form for aktivitet innenfor testing og/eller trenger en liten lagerfunksjon, el.l. Svaret er ja. Vi går nå ut og samler interesse og det blir mulighet for aktuelle bedrifter å være med å utforme form og funksjon i en utbygging.

 

Midsund, 9. jan 2015


 

 

 

Sentrumsutvikling i Midsund

 

Det pågår sentrumsutvikling i Midsund gjennom to prosjekter.

I bukten fra Krabbevikbuda til sjøbuda til Edvin Misund, har Midsund

Marina nå etablert ny småbåthavn og gjestehavn, og en ser på

mulighetene for et utbyggingsprosjekt på land. Landområdet er

regulert for bolig.

 

I området fra Coop til Romsdals Processing er der også

på gang et utviklingsarbeide, - for å se på mulighetene for

utvikling av dette området. En arbeider nå med planene om å etablere

et kontorbygg, Midsund Kompetansepark, og en vil også vurdere

mulighetene for et tilbud innenfor overnatting.

 

Det ble våren 2013 gjennomført en arkitektkonkurranse på utvikling

sentrum. Konseptet "3 buktene bruser" vant. Illustrasjonen nedenfor er

fra dette vinnerutkastet.

 

 

________________________________________________________


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Midsund Kystkultur

Under arbeidsnavnet Midsund Kystkultur har Midsund Vekst As lansert ideen om utbygging av en trebebyggelse, bestående av sjøbuder og mindre trehus, på tomteareal rett over veien for Romsdal Prosessing As og mot sjøen, ved siden av broen til Midøy. Ideen er at det har skal etableres et miljø innenfor ulike former for kystkultur i en form, der det både er rom for idealistisk arbeide, i for eksempel en trebåtforening, og reiselivsnæring i form av utleie av trebåter. Det kan også være at en ønsker å etablere virksomheter innen ulike former for kunsthåndverk. Ideen er å få til et miljø, som spesielt på sommerstid blir et attraktivt område å besøke. I ideen har vi også lansert et amfi og en spelplass, der det skal være mulig å arrangere ulike konserter, skuespill, m.v.

 

________________________________________________________
 


        
 

 

 

            Kontakt-info:

            Midsund Næringsforum

            Midsund Brygge

            6475 Midsund

           Kontaktperson: 
           Gunnar Kvalsund
           Mailadresse: gk@midsund.net
           Tlf. 920 35 608


 

Det Midsund baserte selskapet Marine Innotech Centre AS har fått innvilget et tilsagn på 3,6 mill kr fra Forskningsrådet til utvikling av prosjektet "Simfisk". Prosjektet baserer seg på avklaring rundt og utvikling av simuleringer, som kan brukes i trening på fangstoperasjoner innen fiskeri, samt grunnlaget for et simulering treningssenter i Midsund. Sintef Fiskeri og Havbruk skal være prosjektleder i prosjektet.

 

Selskapet for utvikling og bygging av broforbindelsen mellom Gossen og Otrøya, Kjerringsundet As, har fått egne websider.

Vi oppfordrer til å gå inn på websidene for å få info om dette spennende prosjektet, som skal knytte kommunene Aukra og

Midsund sammen og bli en del av fastlandsforbindelsen til fastlandet. (Trykk på bildet for å komme til websiden)

 

 

 

 

 

Gjennom en felles organisering, Øyriket i Romsdal, har de tre

kommunene, Aukra, Midsund og Sandøy startet et arbeid for å utvikle

reiselivsnæringen i de tre kommunene, og med et ekstra fokus på

utvikling av nye opplevelser, pakking av produkter og felles profilering.

 

Det er etablert en styringsgruppe, med representanter fra både

næringsforumene og reiselivsnæringen i de tre kommunene.

Gunnar Kvalsund er leder av styringsgruppen. Det er også

etablert arbeidsgrupper i de tre kommunene.

 

Organiseringen har et nært samarbeid med destinasjonsselskapet

for Molde/Romsdal og websidene til http://www.oyriket.no blir

linket videre til desitnasjonen sine websider.

 

 

 

Midsundfestivalen - et lokalt dugnadsprosjekt med profil som utfordrer

Midsundfestivalen er et stort dugnadsprosjekt, der ”alle” i Midsund stiller opp. Noen har dette som en helårs fritidsaktivitet, andre stiller opp på dugnad under festivalen, som vakter, scenebyggere, oppbygging av festivalområdet med telt, bord, stoler, toaletter, m.v.  Kommunen og bedrifter i Midsund bidrar med prosjekt- og sponsormidler. Midsundfestivalen er et dugnadsprosjekt for - og av Midsundinger, men med hjerte og et sterkt ønske om at de med tilknytning til - eller gjester generelt, skal føle seg hjertelig velkommen på besøk under festivalen.

For Midsund Næringsforum vil dette arrangementet være viktig å stille opp på og bidra. Dette er en viktig arena for å bygge og skape indentitet for lokalsamfunnet Midsund og en svært god profilering av kommunen.

Les mer om Midsundfestivalen.

 

_________________________________________________________________

 

Midsund Vekst AS -

et Hoppid.no-kontor

 

Midsund Vekst As skal yte bistand til etablerere og bedrifter innenfor

bedriftsutvikling, rådgiving og være et knutepunkt inn mot kommunen,

fylket sin næringsavdeling og Innovasjon Norge, samt kunnskapsparker

og høyskoler i fylket. I en slik sammenheng er vi også tilknyttet Hoppid.no

og fylket sin satsing på førstelinjetjenesten. Ved å dobbelklikke på logoen

ovenfor, kommer en inn på web-sidene til Hoppid.no og
Møre og Romsdal fylke sine heimesider.

 

_________________________________________________________

 


 


 

 


 


 


Se presentasjon (Klikk)

 


Se presentasjon

(klikk)

 

 


Besøkene på siden: 142509
Site powered by WebOfficeOne ©